Izvēlne Aizvērt

Hydrokapillare sistēma

Sistēmas apraksts

Hydrokapillare sistēmas ideja ir balstīta uz cilvēka asinsrites un auga lapas uzbūves struktūras pamata.

Hydrokapillare sistēma ietver ūdens kapilāru plates, savienojuma caurules un veidgabalus, plūsmas sadales sistēmu (kolektoru), sistēmas darbības mērīšanas un kontroles ierīces, siltummaini (ja ir nepieciešams), apkures un/vai dzesēšanas avotu.

Lasīt vairāk par ūdens kapilāru platēm ›

Ūdens cirkulē sistēmā zem spiediena 2-3 atmosfēras un sistēmas uzpildīšana notiek tikai vienu reizi.

Sistēmu ir iespējams izmantot dažādās funkcionālās kombinācijās:

Picture 1

Atšķirībā no radiatoru apkures, kas ir balstīta pamatā uz siltuma konvekciju, Hydrokapillare sistēmas darbībā pamatā tiek izmantots fizikālais siltumstarošanas princips un daļēji arī siltuma konvekcija.

Siltumstarošana – siltuma starošanā siltumapmaiņa notiek no viena ķermeņa uz otru ar infrasarkano, jeb elektromagnētisko viļņu starpniecību.

Elektromagnētiskie viļņi no ķermeņa virsmas izplatās visos virzienos. Saduroties ar citiem ķermeņiem, daļa starojuma enerģijas absorbējas, pārvēršoties no jauna siltuma enerģijā (paaugstinot ķermeņa temperatūru).

Screenshot 2020-11-03 at 14.27.24

Siltuma konvekcija

Siltuma pārnešana konvekcijas veidā notiek tikai gāzēs un šķidrumos, pārvietojoties un sajaucoties vielas daļām ar dažādām temperatūrām.

Tā, piemēram, apkures sistēmas radiators sasilda telpas gaisu, saskaroties ar to. Sasilušo gaisu izspiež aukstais telpas gaiss, pārvietojot to uz augšu. Tādā veidā siltums ar gaisu tiek pārnests no sildķermeņa uz citām telpas vietām.

siltumakonvekcija

Ūdens kapilāru plašu sistēmas darbības shēma

Screenshot 2020-11-03 at 15.17.46

Sistēmas priekšrocības

Ievērojami zemāks enerģijas patēriņš un izmaksas (enerģijas pārnese – līdz pat 80%, darbība kopā ar siltumsūkņiem ≈ 45%, gaisa temperatūru telpā var samazināt par 3 °C – līdz 15%).

Ekonomija

ekonomija

līdz 75% mazāks enerģijas patēriņš un, attiecīgi, ekspluatācijas izdevumi

Higiēna

higiena

būtiski mazāka gaisa, līdz ar to, arī putekļu, alergēnu un mikroorganismu cirkulācija

Funkcionalitāte

funkcionalitate

apkure/dzesēšana un mitruma kontrole vienotā sistēmā, paaugstināts komforta līmenis, pašregulējama temperatūras kontrole

Pielāgojamība

pielagojamiba

neredzama instalācija, vienkārša montāža, būtiska vietas ekonomija ēkā

Efektivitāte

efektivitate

līdz 25% ātrāka jaudas un telpas temperatūras regulācija, iespēja kombinēt ar ēkas centrālo ventilācijas sistēmu

nzeb

Gandrīz nulles enerģijas patēriņa risinājums =

Hydrokapillare sistēma + siltumsūknis + saules paneļi