Izvēlne Aizvērt

Datu aizsardzība un privātuma politika

Mēs, SIA “Hydrokapillar Tech”, rūpējamies par personas datu aizsardzību un ievērojam spēkā esošo datu aizsardzības likumu noteikumus, tai skaitā arī Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk tekstā – VDAR) prasības. Personas dati ir jebkura informācija, kas identificē Jūs personīgi, vai cita ar Jums saistīta informācija.

Iegūtie personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai konkrēti paredzētiem mērķiem. Iegūtie dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām pusēm.

Tālāk sniegtais skaidrojums sniedz Jums pārskatu par to, kā mēs garantējam datu konfidencialitāti, kādi dati tiek vākti un apstrādāti un kādam mērķim tiek pieprasīti konkrēti personas dati.

Personas datu izmantošana un apstrāde

Jūsu sniegtie personas dati cita starpā var ietvert šādu informāciju:

  • Jūsu vārds,
  • Jūsu adrese (pasta indekss, pilsēta, iela un mājas numurs, ja nepieciešams, papildu adreses informācija),
  • Jūsu e-pasta adrese,
  • Jūsu dzimšanas datums,
  • Jūsu tālruņa numurs un/vai mobilā tālruņa numurs,
  • Jūsu valsts,
  • Jūsu norēķinu informācija.

Ja Jūs mums iesniedzat savus personas datus, mēs tos izmantojam tikai konkrēti definētiem mērķiem: lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nepieciešamības gadījumā uzdotu Jums papildu jautājumus par konkrēto tematu, izpildītu Jūsu pieprasījumu vai pasūtījumu, sagatavotu līgumu vai citus juridiskus dokumentus, kā arī tehniskajai administrācijai. Saskaņā ar VDAR 6. pantu, savāktie personas dati var tikt izmantoti tikai konkrēti paredzētiem mērķiem un ar skaidru Jūsu piekrišanu. Iesniegto personas datu izmantošana citiem mērķiem ir iespējama tikai ar nepārprotamu Jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Ja tas būs nepieciešams līguma izpildei, SIA “Hydrokapillar Tech”, ar iepriekšēju Jūsu piekrišanu, nosūtīs Jūsu personas datus ar uzņēmumu SIA “Hydrokapillar Tech” saistītiem uzņēmumiem – produkcijas piegādātājiem un darbu izpildītājiem – iepriekš minēto konkrēti definēto mērķu izpildei.

Mēs saglabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu paredzētos mērķus. Pēc paredzēto mērķu izpildes pārtraukšanas vai izpildes termiņa beigu datuma, attiecīgie dati tiks regulāri bloķēti vai dzēsti.

Piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

Mēs saglabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams jūsu pieprasījuma izpildei, vai arī saskaņā ar likumā noteiktajiem personas datu glabāšanas termiņiem. Pēc Jūsu pasūtījuma izpildes, atbilstoši noteiktajām tiesību normām, tiek liegta piekļuva Jūsu personas datiem un tie tiek regulāri dzēsti.

Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt iepriekš atļauto piekļuvi Jūsu personas datiem, un iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tam ir vērā ņemams likumīgs pamatojums, izņemot gadījumus, kad informācija vākta, lai izpildītu juridiskas saistības, vai kad tā ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kuru esat noslēdzis, vai arī tad, ja to izmantos mērķim, kam Jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu. Papildus, saskaņā ar VDAR 15. pantu, Jums ir tiesības saņemt informāciju par mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem. Jums arī ir tiesības pārbaudīt Jūsu personas datu precizitāti un vajadzības gadījumā, panākt, ka neprecīzie personas dati tiek laboti vai dzēsti, saskaņā ar VDAR 16. un 17. pantu.

Informācija par sīkdatnēm

Daudzas interneta mājas lapās izmanto sīkdatnes. Tās padara mūsu mājas lapu lietotājam pieejamāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas nonāk jūsu datorā un kurus saglabā jūsu interneta pārlūks. Sīkdatnes datoram nenodara nekādu kaitējumu un nesatur nekādus vīrusus. Caur atbilstošiem jūsu interneta pārlūka uzstādījumiem jūs varat novērst šo datu pārraidi, tomēr tādēļ radīsies problēmas ar mājaslapā pieejamā satura vai vēlamā pakalpojuma atvēršanu, darbību vai funkcionēšanu.

Izmaiņu veikšana datu aizsardzības paziņojumā

Mēs saglabajam tiesības ik pa laikam veikt izmaiņas mūsu datu aizsardzības paziņojumā, lai nodrošinātu likumā noteikto personas datu aizsardzības prasību izpildi.

Papildus informācija un Kontakti

Mums ir svarīga jūsu uzticība. Tādēļ mēs vēlamies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem par personisko datu apstrādi. Ja Jums ir jautājumi, uz ko šī datu aizsardzības deklarācija nav atbildējusi, vai, ja Jūs vēlaties iegūt sīkāku informāciju par kādu no tēmām, lūdzu, sazinieties ar mums:

hydrokapillare_logo_1920

SIA “Hydrokapillar Tech”

Brīvības iela 158, Rīga, LV-1012

Tālrunis: +371 26348825

E-pasts: info@hydrokapillare.eu