Izvēlne Aizvērt

Gandrīz nulles enerģijas ēku (gNEĒ) risinājumi

Eiropas Zaļais kurss

2019.gada decembrī Eiropas Savienība pieņēma stratēģiju – Eiropas Zaļais kurss.

Eiropas Komisija ir izvirzījusi kā mērķi klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. gadam.

Direktīvā 2012/27 / ES par energoefektivitāti (ar grozījumiem 2018. gadā) ir noteiktas būtiskas energotaupības prasības būvniecības nozarē ES dalībvalstīs, ieskaitot gandrīz nulles enerģijas ēku (nZEB) obligātu būvniecību no 2020. gada.

Šīs prasības ir iekļautas arī Latvijas normatīvajos aktos.

Ministru kabineta noteikumi Nr.383 “Par ēku energosertifikāciju” paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis un energoefektivitātes novērtējums apkurei jaunbūvēm ir gandrīz nulles enerģijas ēka.

hub-green-deal

ES fondi energoefektivitātei un CO2 emisiju samazināšanai

Saskaņā ar Eiropas Zaļā kursa vadlīnijām periodā no 2021.-2027.gadam lielākais apjoms no ES piešķirtajiem līdzekļiem Latvijai tiks novirzīts klimata pārmaiņu tēmai – vairāk kā 3 mljrd. EUR.

Tā kā saņemot ES atbalsta finansējumu ir jānorāda potenciālais SEG emisiju un siltuma zudumu samazinājums pēc projekta realizācijas, tad Hydrokapillare tehnoloģijas izmantošana (īpaši apvienojumā ar siltumsūķniem, kas izmanto atjaunīgos resursus)  palīdzēs piesaistīt ES fondu finansējumu Jūsu projektam, kas  tiek piešķirts konkursa kārtībā, izvērtējot iesniegtos pieteikumus.

Tā ir lieliska iespēja saņemt granta atbalstu 50% apmērā vai pat vairāk, sakārtot Jūsu īpašumu un nodrošināt zemas izmaksas un lielisku komfortu nākotnē!

ES fondu finansejums

Pieejamās finansējuma programmas energoefektivitātei

Daudzdzīvokļu mājām:

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programma ar 50% granta elementu. Programma tiks turpināta 2021.gadā.

Starp atbalstāmajām darbībām: "Ēkas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide: apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas nomaiņa."

Privātmāju īpašniekiem:

2021. gada 11. februārī valdība pirmo reizi ir apstiprinājusi atbalsta programmu privātmāju īpašniekiem energoefektivitātes paaugstināšanai. Plānots, ka pieteikšanos varēs uzsākt pavasarī.

Atbalsta veidi:

  • Altum garantija līdz 30% no komercbankas aizdevuma ar kopējo summu  līdz EUR 20 000;
  • tehniskā palīdzība energoefektivitātes dokumentācijas izstrādei – granta apmērs līdz EUR 1000;
  • grants līdz EUR 5000 par privātmājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu 20% apmērā.

Sniedzam konsultācijas finansējuma piesaistei un ES fondu konkursa pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā.

Māju klasifikācija

Ēku energoefektivitātes klases

Pasīvā māja

Māju klasifikācijas virsotnē atrodas „Pasīvā māja”– nulles energopatēriņa māja, kurai ir minimāls energopatēriņš (< 15 kWh/m²gadā) un kurai faktiski nav nepieciešama apkure.  Tomēr jārēķinās, ka pasīvās mājas cena par 20 – 30 % pārsniedz mūsdienīgu A, B un C energoefektivitātes klases ēku būvniecības izmaksas.

Ņemot vērā normatīvās prasības par jaunbūvju atbilstību gandrīz nulles enerģijas ēkas kritērijiem, kā arī veco ēku padziļinātu renovāciju, kad ir jārēķinās ar esošo būvkonstrukciju stāvokli, optimāls risinājums izmaksu samazināšanai ir zemas temperatūras apkures sistēmu izmantošana kopā ar atjaunīgajiem energoresursiem, piemēram gaiss-ūdens vai zemes siltumsūkņiem, kā arī solāro paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta.

Hydrokapillare ūdens kapilāru plašu sistēma darbojas ar viszemāko apkures temperatūru (+25-32°C) salīdzinājumā ar tirgū pieejamiem citiem zemgrīdas apkures risinājumiem.

Hydrokapillare sistēmas pielietošana sniedz arī unikālu priekšrocību izmantot to telpu dzesēšanai vasaras laikā bez papildus ieguldījumiem.

Indikatīvs piemērs:

Indikatīvs dažādu apkures sistēmu darbības efektivitātes salīdzinājums balstoties uz piemēru: Ziemeļvācija no spetembra beigām līdz maija sākumam. Siltumsūkņa efektivitātes rādītāji siltumenerģijas ražošanai, kas mainās atkarībā no āra temperatūras un enerģijas nesēja turpgaitas temperatūras.

COP_tabula_piemers

Ūdens kapilāru plašu sistēmas izmantošana apvienojumā ar efektīvu gaiss-ūdens siltumsūkni ļauj B un C klases ēkas energopatēriņu samazināt vairākas reizes un izdevumus par apkuri – līdz pasīvās ēkas līmenim.

SIA Hydrokapillar Tech piedāvā arī iestrādāt kapilāru plates ēkas pamatos, lai apvienojumā ar siltumsūkni izmantotu zemes enerģiju ēkas apkurei un dzesēšanai, kā arī ģeotermālo kontūru no ūdens kapilāru platēm.

Ko darīt, ja Jums nav iespēju uzstādīt siltumsūkni un solāros paneļus?

Hydrokapillare ūdens kapilāru plašu sistēma nodrošinās būtisku izmaksu ekonomiju arī gadījumā, ja tā tiks pieslēgta centralizētai siltumapgādei vai citam apkures enerģijas avotam (granulu katlam, kondensācijas gāzes katlam utt.).

Piemēram, 50 m2 dzīvokļa Rīgas centrā apkures izmaksas apkures sezonā līdz Hydrokapillare sistēmas uzstādīšanai bija EUR 36,00 (bez PVN) mēnesī. Pēc Hydrokapillare zemgrīdas apkures sistēmas uzstādīšanas izmaksas samazinājās līdz 20 EUR/mēnesī.

SIA Hydrokapillar Tech kopā ar sadarbības partneriem piedāvā izstrādāt kompleksu risinājumu Jūsu ēkas apkures un dzesēšanas izmaksu ekonomijai un tās atbilstībai gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkai.