Izvēlne Aizvērt

Jaunumi

Jaunumi – 2021. gada maijs – jūlijs

2021. gada maija – jūlija mēnešos, projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie esošās kapilāru tehnoloģijas dokumentācijas apzināšanas, priekšizpētes, apkopošanas un analīzes, lai tiktu izvēlēti piemēroti risinājumi projekta ietvaros paredzēto testu un metodoloģiju izstrādei, kā arī veica priekšdarbus plānoto testu instalācijām Botāniskā dārza poligonā un testa dzīvoklī.

12. maijā SIA Hydrokapillar Tech kopā ar Latvijas Universitāti piedalījās Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) organizētajā zinātniski praktiskajā seminārā par tēmu “Starojuma kapilārie siltummaiņi un atjaunojamie resursi – perspektīva kombinācija gan apkurei, gan dzesēšanai”, kur klausītāji varēja iepazīties ar: Hydrokapillare apkures un dzesēšanas sistēmas darbības principiem, priekšrocībām, instalācijas veidiem un projektēšanas īpatnībām.

2021. gada martā ir publicēts jaunākais pētījums par kapilārajiem siltummaiņiem,  un to veica Pekinas Tehnoloģiju universitāte, Ķīna. Pētījuma mērķis bija izmantot kapilāro siltummaini, lai iegūtu enerģiju piekrastes zonās un  veicinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu ēku projektēšanā ar zemu oglekļa dioksīda emisiju. Siltumenerģijas pārneses ātruma analīze  vasarā un ziemā tipiskā mazstāvu ēkā, kas  atrodas piekrastes zonā, sniedz norādes par kapilāro siltummaiņu izmantošanu. Šajā rakstā ir ierosināts izstrādāt un pielietot kapilāros siltummaiņus kā enerģijas ieguves ierīci, lai iegūtu enerģiju no jūras dibena piekrastes zonās.

Read More →

LSGŪTIS seminārs “Starojuma kapilārie siltummaiņi un atjaunojamie resursi – perspektīva kombinācija gan apkurei, gan dzesēšanai”

12. maijā SIA Hyrokapillar Tech piedalījās Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) organizētajā zinātniski praktiskajā seminārā par tēmu “Starojuma kapilārie siltummaiņi un atjaunojamie resursi – perspektīva kombinācija gan apkurei, gan dzesēšanai”, kur klausītāji varēja iepazīties ar:

  • Hydrokapillare apkures un dzesēšanas sistēmas darbības principiem, priekšrocībām, instalācijas veidiem un projektēšanas īpatnībām;
  • solāro paneļu faktisko efektivitāti Latvijas klimatā;
  • vienkāršu interneta rīku starojuma kapilāro siltummaiņu dimensionēšanai
  • KNAUF virsmas apdares materiālu izvēli instalācijai kopā ar Hydrokapillare ūdens kapilāru plašu tehnoloģiju;
  • Ariston Thermo siltumsūkņiem un to izmantošanu kopā ar ar starojuma ūdens kapilāru plašu tehnoloģiju.

Neklātienes semināra video ieraksts ieinteresētajiem inženiertehniskajiem speciālistiem un interesentiem ir pieejams šeit:

LSGŪTIS seminārs (12.05.2021.)

Read More →

Jaunumi – 2021. gada februāris – aprīlis

2021.gada februāra – aprīļa mēnešos, projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie esošās kapilāru tehnoloģijas dokumentācijas apzināšanas, priekšizpētes, apkopošanas un analīzes, lai tiktu izvēlēti piemēroti risinājumi projekta ietvaros paredzēto testu un metodoloģiju izstrādei.

Analizējot pieejamos rakstus, tika konstatēts, ka kapilaru tehnoloģija tiek aktīvi pētīta Āzijā (Ķīna, Koreja, Singapūra) un ASV, un tā tiek raksturota kā perspektīvs risinājums gan ēku apkurei, gan dzesēšanai ar būtisku izmaksu un CO2 izmešu samazinājuma potenciālu.

Piemēram, 2020.gada augustā Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) mājas lapā ir publicēts raksts “Membrane-assisted radiant cooling for expanding thermal comfort zones globally without air conditioning” – https://www.pnas.org/content/117/35/21162

Read More →

Jaunumi – 2021. gada janvāris

Izstrādāts vienkāršotais IT aprēķina rīks kapilāru plašu daudzuma aprēķinam, ievērojot būtiskos ēkas, klimata un ekspluatācijas raksturlielumus, un uzsākts darbs pie padziļinātas  starojuma kapilāro siltummaiņu  apkures/dzesēšanas jaudu aprēķina metodikas izstrādes.

Pirmajos trijos projekta  “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) mēnešos Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā SIA Hydrokapillar Tech veica esošās kapilāru tehnoloģijas dokumentācijas apzināšanu, priekšizpēti, apkopošanu un analīzi, lai tiktu izvēlēti piemēroti risinājumi projekta ietvaros paredzēto testu un metodoloģiju izstrādei.

Read More →

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts Nr. 1.1.1.1/19/A/102

Projekta nosaukums «Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai»

Projekta mērķis ir izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt kompleksu metodiku atbilstošo fizikālo procesu izpētei un starojuma kapilāro siltummaiņusistēmu optimālas projektēšanas pilna cikla realizācijai, nodrošinot arī efektīvu to vadību ar viedo ēku programmatūru.

Projektu realizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar SIA «Hydrokapillar Tech».

Read More →