Izvēlne Aizvērt

Jaunumi

Jaunumi – 2021. gada novembris – decembris un 2022. gada janvāris

Projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie projekta aktivitāšu ieviešanas, lai pilnveidotu kapilāru tehnoloģiju, atvieglotu tās projektēšanas darbus, automatizējot procesus, kā arī uzsāktu testa instalācijas dzīvoklī Rāmavā.

Projekta ietvaros testa 2-istabu dzīvoklis Rāmavā tiks aprīkots ar kapilāru platēm kopā ar dažādiem apdares materiāliem un tiks veikti mērījumi, lai novērtētu dažādus sistēmas darbības parametrus atkarībā no instalācijas virsmas, veida un izmantotā apdares materiāla īpašībām, ņemot vērā materiālu siltumvadītspējas atšķirības.

Kapilāru sistēma testa dzīvoklī tiks pieslēgta siltumsūknim, kura enerģijas apgādes vajadzībām uz ēkas jumta tiks uzstādīti 10 solārie paneļi.

Decembrī noslēdzās solāro paneļu iepirkums un to instalācija tiks pabeigta 2022.gada martā.

Projekta ietvaros tiks izmantota Magicad Comfort & Energy programma, lai modelētu procesus telpās un termālā komforta sasniegšanas parametrus.

Pašlaik turpinās darbs pie Heatmod programmas pielāgošanas, lai ar šo IT rīku varētu aprēķināt siltuma zudumus ēkā un aprēķinu rezultātus izmantot kapilāru tehnoloģijas projektēšanas vajadzībām.

Read More →

Jaunumi – 2021. gada augusts – oktobris

2021. gada augusta – oktobra mēnešos, projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech uzsāka darbu pie projekta jauno aktivitāšu ieviešanas, lai pilnveidotu kapilāru tehnoloģiju un atvieglotu tās projektēšanas darbus, automatizējot procesus.  

2021.gada septembrī Latvijas Universitātes Botāniskā dārza poligonā tika veikta kapilāru tehnoloģijas  testa instalācija ar mērķi veikt mērījumus dažādu sistēmas darbības aspektu izpētei.

2021.gada oktobrī tika veikta Ariston Thermo siltumsūkņa Nimbus 40 S Net montāža un tā pieslēgums kapilāru sistēmai testa sēriju norisei objektā Brīvības ielā 158, kur atrodas SIA Hydrokapillar Tech birojs un salons. Šeit visi interesenti var iepazīties ar kapilāru sistēmas darbību savienojumā ar siltumsūkni, kas ir īpaši energoefektīvs risinājums, ņemot vērā zemo apkures ūdens (+25-32°C) temperatūru un augsto dzesēšanas režīma (+16-18°C) temperatūru, ar kuru darbojas kapilāru sistēma.

Augusta – oktobra periodā arī turpinājās priekšdarbi un testa mērījumi dzīvoklī Rāmavas ielā 19, kur nākamajos mēnešos ir plānots veikt virkni testa instalāciju kopā ar dažādiem apdares materiāliem, lai uzskatāmi demonstrētu kapilāru sistēmas darbības iespējas.

2021.gada oktobrī tika sagatavota vienkāršotā IT rīka kapilāru plašu daudzuma aprēķinam, ievērojot būtiskos ēkas, klimata un ekspluatācijas raksturlielumus, versija angļu valodā, kas dod iespēju veikt gan ēkas siltuma zudumu aprēķinus, gan nepieciešamo kapilāru plašu daudzuma aprēķinu pie dažādiem temperatūras režīmiem un apdares materiāliem.

Vienkāršotais aprēķina rīks ir pieejams šeit: http://www.modlab.lv/SKS/

Read More →

Jaunumi – 2021. gada maijs – jūlijs

2021. gada maija – jūlija mēnešos, projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie esošās kapilāru tehnoloģijas dokumentācijas apzināšanas, priekšizpētes, apkopošanas un analīzes, lai tiktu izvēlēti piemēroti risinājumi projekta ietvaros paredzēto testu un metodoloģiju izstrādei, kā arī veica priekšdarbus plānoto testu instalācijām Botāniskā dārza poligonā un testa dzīvoklī.

12. maijā SIA Hydrokapillar Tech kopā ar Latvijas Universitāti piedalījās Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) organizētajā zinātniski praktiskajā seminārā par tēmu “Starojuma kapilārie siltummaiņi un atjaunojamie resursi – perspektīva kombinācija gan apkurei, gan dzesēšanai”, kur klausītāji varēja iepazīties ar: Hydrokapillare apkures un dzesēšanas sistēmas darbības principiem, priekšrocībām, instalācijas veidiem un projektēšanas īpatnībām.

2021. gada martā ir publicēts jaunākais pētījums par kapilārajiem siltummaiņiem,  un to veica Pekinas Tehnoloģiju universitāte, Ķīna. Pētījuma mērķis bija izmantot kapilāro siltummaini, lai iegūtu enerģiju piekrastes zonās un  veicinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu ēku projektēšanā ar zemu oglekļa dioksīda emisiju. Siltumenerģijas pārneses ātruma analīze  vasarā un ziemā tipiskā mazstāvu ēkā, kas  atrodas piekrastes zonā, sniedz norādes par kapilāro siltummaiņu izmantošanu. Šajā rakstā ir ierosināts izstrādāt un pielietot kapilāros siltummaiņus kā enerģijas ieguves ierīci, lai iegūtu enerģiju no jūras dibena piekrastes zonās.

Read More →

LSGŪTIS seminārs “Starojuma kapilārie siltummaiņi un atjaunojamie resursi – perspektīva kombinācija gan apkurei, gan dzesēšanai”

12. maijā SIA Hyrokapillar Tech piedalījās Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) organizētajā zinātniski praktiskajā seminārā par tēmu “Starojuma kapilārie siltummaiņi un atjaunojamie resursi – perspektīva kombinācija gan apkurei, gan dzesēšanai”, kur klausītāji varēja iepazīties ar:

  • Hydrokapillare apkures un dzesēšanas sistēmas darbības principiem, priekšrocībām, instalācijas veidiem un projektēšanas īpatnībām;
  • solāro paneļu faktisko efektivitāti Latvijas klimatā;
  • vienkāršu interneta rīku starojuma kapilāro siltummaiņu dimensionēšanai
  • KNAUF virsmas apdares materiālu izvēli instalācijai kopā ar Hydrokapillare ūdens kapilāru plašu tehnoloģiju;
  • Ariston Thermo siltumsūkņiem un to izmantošanu kopā ar ar starojuma ūdens kapilāru plašu tehnoloģiju.

Neklātienes semināra video ieraksts ieinteresētajiem inženiertehniskajiem speciālistiem un interesentiem ir pieejams šeit:

LSGŪTIS seminārs (12.05.2021.)

Read More →

Jaunumi – 2021. gada februāris – aprīlis

2021.gada februāra – aprīļa mēnešos, projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie esošās kapilāru tehnoloģijas dokumentācijas apzināšanas, priekšizpētes, apkopošanas un analīzes, lai tiktu izvēlēti piemēroti risinājumi projekta ietvaros paredzēto testu un metodoloģiju izstrādei.

Analizējot pieejamos rakstus, tika konstatēts, ka kapilaru tehnoloģija tiek aktīvi pētīta Āzijā (Ķīna, Koreja, Singapūra) un ASV, un tā tiek raksturota kā perspektīvs risinājums gan ēku apkurei, gan dzesēšanai ar būtisku izmaksu un CO2 izmešu samazinājuma potenciālu.

Piemēram, 2020.gada augustā Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) mājas lapā ir publicēts raksts “Membrane-assisted radiant cooling for expanding thermal comfort zones globally without air conditioning” – https://www.pnas.org/content/117/35/21162

Read More →

Jaunumi – 2021. gada janvāris

Izstrādāts vienkāršotais IT aprēķina rīks kapilāru plašu daudzuma aprēķinam, ievērojot būtiskos ēkas, klimata un ekspluatācijas raksturlielumus, un uzsākts darbs pie padziļinātas  starojuma kapilāro siltummaiņu  apkures/dzesēšanas jaudu aprēķina metodikas izstrādes.

Pirmajos trijos projekta  “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) mēnešos Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā SIA Hydrokapillar Tech veica esošās kapilāru tehnoloģijas dokumentācijas apzināšanu, priekšizpēti, apkopošanu un analīzi, lai tiktu izvēlēti piemēroti risinājumi projekta ietvaros paredzēto testu un metodoloģiju izstrādei.

Read More →

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts Nr. 1.1.1.1/19/A/102

Projekta nosaukums «Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai»

Projekta mērķis ir izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt kompleksu metodiku atbilstošo fizikālo procesu izpētei un starojuma kapilāro siltummaiņusistēmu optimālas projektēšanas pilna cikla realizācijai, nodrošinot arī efektīvu to vadību ar viedo ēku programmatūru.

Projektu realizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar SIA «Hydrokapillar Tech».

Read More →