Izvēlne Aizvērt

Jaunumi

Valsts atbalsts siltumsūkņu lietotājiem

No 2022.gada 1.novembra pieejams jauns valsts atbalsta veids siltumsūkņu lietotājiem. Latvijas mājsaimniecības, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, no 1. novembra var aizpildīt pieteikumus energoresursu atbalsta saņemšanai.

Lai pieteiktos energoresursu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, mājsaimniecībām jārīkojas līdzīgi kā cita apkures veida pieteikumu iesniedzējiem – jāaizpilda pašvaldībai adresēts pieteikums. To iespējams paveikt attālināti portālā www.ePakalpojumi.lv vai klātienē pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas mājoklis.

Read More →

Projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/102) pārskats par paveikto projekta ietvaros laika posmā no 01.08.2022 – 31.10.2022

Šajā laika posmā projekta grupa ir paveikusi sekojošo:

Komandējumi, darba braucieni un dalība konferencēs:

Projekta zinātniskais vadītājs, vadošais pētnieks A.Jakovičs, vadošais pētnieks K.Bolotins un zinātniski tehniskā inženiere B.Jirgensone no 28.09.2022 līdz 30.09.2022 piedalījās IMST2022 konferencē Rīgā, kuru organizēja Rīgas tehniskā universitāte. Projekta pētnieks Jevgenijs Teličko 10.10.2022 piedalījās starptautiskā konferencē Rīgā “IEEE conference on Power and electrical engineering RTUCON2022”, kurā projekta pētnieks uzstājās ar prezentāciju “Power efficient wireless monitoring system based on ESP8266”

Projekta zinātniskie semināri:

31.08.2022 notika Zinātniskais seminārs “Siltuma bilances aprēķinu programmas HeatMod 7.0 praktiskie lietojumi apkures sistēmu projektēšanas vajadzībām, kura ietvaros uz konkrētu ēku piemēriem tika demonstrēta šī projekta ietvaros būtiski papildinātā un modificētā aprēķinu rīka praktiskā lietošana. Īpaša uzmanība tika vērsta uz “rīka” interfeisa, izklājlokšņu struktūras un to aizpildīšanas praktisko lietošanu. Tika demonstrēti programmā iekļautie aprēķinu palīgrīki un ievaddatu kontroles iespējas. Tika parādītas iespējas uzdot dažādus iespējamos temperatūras režīmus gan apkures, gan dzesēšanas sistēmu projektēšanai. Tika demonstrēti arī iespējamie programmas rezultātu attēlošanas veidi un izvaddatu formāti.

Read More →

Seminārs “KĀ SILDĪTIES TAUPĪGĀK?” ZEMAS TEMPERATŪRAS APKURE – PERSPEKTĪVS VIRZIENS ENERGOPATĒRIŅA SAMAZINĀŠANAI – 10.11.2022.

Aicinām piedalīties visus interesentus zinātniski praktiskā seminārā ““Kā sildīties taupīgāk?” zemas temperatūras apkure – perspektīvs virziens energopatēriņa samazināšanai”, kas notiks š.g. 10. novembrī plkst. 13.00, Latvijas Universitātes Dabas mājā Jelgavas ielā 1.

Dalība visiem ir bez maksas.

Lūdzam interesentus reģistrēties savlaicīgi, jo kopējais dalībnieku skaits ir ierobežots.

-> Reģistrēties

Semināra programma

Read More →

Pieejamās finansējuma programmas energoefektivitātei

Daudzdzīvokļu mājām: 

2022. gada 14. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas fonda atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. Jaunā atbalsta programma pašlaik tiek skaņota ar Eiropas Komisiju.

Privātmāju īpašniekiem:

Kopš 2022.gada marta ir pieejamas divas valsts atbalsta programmas, kas tiek īstenotas, lai paaugstinātu dzīvojamo māju energoefektivitāti:

  1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programma ar kopējo finansējumu 30 mlj.EUR un
  2. Attīstības finanšu institūcijas Altum programma ar kopējo finansējumu 3,27 mlj.EUR.

Programmu salīdzinājums un nosacījumi pieejami šeit → VARAM un EM programmu salīdzinājums

Read More →

Jaunumi – 2022.gada maijs – jūlijs

Projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie projekta aktivitāšu ieviešanas, lai uzsāktu testa instalācijas dzīvoklī Rāmavā.

2022.gada jūnijā tika veikts gaiss- ūdens siltumsūkņa iepirkums, kas ir daļa no kopējās projektā iecerētās sistēmas ēkas gandrīz nulles enerģijas patēriņa modeļa ieviešanai:

Kapilāru plates + gaiss- ūdens siltumsūknis + PV paneļi = gandrīz nulls energijas patēriņš.

Projekta ietvaros ir izstrādāti dažādi konstruktīvie instalācijas modeļi, izmantojot gan KNAUF speciālistu rekomendētos apdares materiālus, gan citus risinājumus.

Read More →

Jaunumi – 2022. gada februāris – aprīlis

Projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie projekta aktivitāšu ieviešanas.

2022.gada februārī uz mājas jumta Rāmavā virs testa dzīvokļa tika pabeigta 10 PV paneļu instalācija, kas nodrošinās enerģijas ražošanu testa dzīvoklī uzstādītā gaiss-ūdens  siltumsūkņa vajadzībām.

Uzstādītā sistēma pieļauj gan saražotās enerģijas nodošanu tīklā, gan tās uzkrāšanu baterijās pašpatēriņam.

Read More →

Jaunumi – 2021. gada novembris – decembris un 2022. gada janvāris

Projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech turpināja darbu pie projekta aktivitāšu ieviešanas, lai pilnveidotu kapilāru tehnoloģiju, atvieglotu tās projektēšanas darbus, automatizējot procesus, kā arī uzsāktu testa instalācijas dzīvoklī Rāmavā.

Projekta ietvaros testa 2-istabu dzīvoklis Rāmavā tiks aprīkots ar kapilāru platēm kopā ar dažādiem apdares materiāliem un tiks veikti mērījumi, lai novērtētu dažādus sistēmas darbības parametrus atkarībā no instalācijas virsmas, veida un izmantotā apdares materiāla īpašībām, ņemot vērā materiālu siltumvadītspējas atšķirības.

Kapilāru sistēma testa dzīvoklī tiks pieslēgta siltumsūknim, kura enerģijas apgādes vajadzībām uz ēkas jumta tiks uzstādīti 10 solārie paneļi.

Decembrī noslēdzās solāro paneļu iepirkums un to instalācija tiks pabeigta 2022.gada martā.

Projekta ietvaros tiks izmantota Magicad Comfort & Energy programma, lai modelētu procesus telpās un termālā komforta sasniegšanas parametrus.

Pašlaik turpinās darbs pie Heatmod programmas pielāgošanas, lai ar šo IT rīku varētu aprēķināt siltuma zudumus ēkā un aprēķinu rezultātus izmantot kapilāru tehnoloģijas projektēšanas vajadzībām.

Read More →

Jaunumi – 2021. gada augusts – oktobris

2021. gada augusta – oktobra mēnešos, projekta “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) ietvaros, Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā, SIA Hydrokapillar Tech uzsāka darbu pie projekta jauno aktivitāšu ieviešanas, lai pilnveidotu kapilāru tehnoloģiju un atvieglotu tās projektēšanas darbus, automatizējot procesus.  

2021.gada septembrī Latvijas Universitātes Botāniskā dārza poligonā tika veikta kapilāru tehnoloģijas  testa instalācija ar mērķi veikt mērījumus dažādu sistēmas darbības aspektu izpētei.

2021.gada oktobrī tika veikta Ariston Thermo siltumsūkņa Nimbus 40 S Net montāža un tā pieslēgums kapilāru sistēmai testa sēriju norisei objektā Brīvības ielā 158, kur atrodas SIA Hydrokapillar Tech birojs un salons. Šeit visi interesenti var iepazīties ar kapilāru sistēmas darbību savienojumā ar siltumsūkni, kas ir īpaši energoefektīvs risinājums, ņemot vērā zemo apkures ūdens (+25-32°C) temperatūru un augsto dzesēšanas režīma (+16-18°C) temperatūru, ar kuru darbojas kapilāru sistēma.

Augusta – oktobra periodā arī turpinājās priekšdarbi un testa mērījumi dzīvoklī Rāmavas ielā 19, kur nākamajos mēnešos ir plānots veikt virkni testa instalāciju kopā ar dažādiem apdares materiāliem, lai uzskatāmi demonstrētu kapilāru sistēmas darbības iespējas.

2021.gada oktobrī tika sagatavota vienkāršotā IT rīka kapilāru plašu daudzuma aprēķinam, ievērojot būtiskos ēkas, klimata un ekspluatācijas raksturlielumus, versija angļu valodā, kas dod iespēju veikt gan ēkas siltuma zudumu aprēķinus, gan nepieciešamo kapilāru plašu daudzuma aprēķinu pie dažādiem temperatūras režīmiem un apdares materiāliem.

Vienkāršotais aprēķina rīks ir pieejams šeit: http://www.modlab.lv/SKS/

Read More →