Izvēlne Aizvērt

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts Nr. 1.1.1.1/19/A/102

Projekta nosaukums «Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai»

Projekta mērķis ir izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt kompleksu metodiku atbilstošo fizikālo procesu izpētei un starojuma kapilāro siltummaiņusistēmu optimālas projektēšanas pilna cikla realizācijai, nodrošinot arī efektīvu to vadību ar viedo ēku programmatūru.

Projektu realizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar SIA «Hydrokapillar Tech».

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2020 –31.10.2023. (36 mēneši)
Projekta kopējais projekta finansējums, LU daļa: 648 648,00 EUR (ERAF 374 918,54 EUR (57,80%); Valsts budžeta finansējums 225 080,85 EUR (34,70 %); līdzfinansējums, t.sk., ieguldījums no privātām investīcijām 48 648,61  EUR (7.5%)), LU daļa: 389 188,80 EUR
.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs (andris.jakovics@lu.lv)

Projekta administratīvais vadītājs: Edgars Vaikulis, e-pasts: edgars.vaikulis@lu.lv

Projekta galvenie rezultāti:

  1. oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
  2. zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
  3. tehnoloģiju tiesības – patents;
  4. tehnoloģiju tiesības – aprēķinu modeļi;
  5. tehnoloģiju tiesība – prototipi;
  6. tehnoloģiju tiesības – intelektuālā īpašuma licence;
  7. citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādi pārskati, modelēšanas metodikas dokumentācija, metodiski apraksti, prezentācijas par iegūtajiem rezultātiem, protokoli un referāti no zinātniskajām konferencēm.

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.