Izvēlne Aizvērt

Jaunumi – 2021. gada janvāris

Izstrādāts vienkāršotais IT aprēķina rīks kapilāru plašu daudzuma aprēķinam, ievērojot būtiskos ēkas, klimata un ekspluatācijas raksturlielumus, un uzsākts darbs pie padziļinātas  starojuma kapilāro siltummaiņu  apkures/dzesēšanas jaudu aprēķina metodikas izstrādes.

Pirmajos trijos projekta  “Kompleksu risinājumu izstrāde un aprobācija starojuma kapilāro siltummaiņu optimālai iekļaušanai gandrīz nulles enerģijas ēku sistēmās un primārās enerģijas patēriņa apkurei un dzesēšanai samazināšanai” (ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/102) mēnešos Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadībā SIA Hydrokapillar Tech veica esošās kapilāru tehnoloģijas dokumentācijas apzināšanu, priekšizpēti, apkopošanu un analīzi, lai tiktu izvēlēti piemēroti risinājumi projekta ietvaros paredzēto testu un metodoloģiju izstrādei.

2021. gada janvārī tika uzsākts arī darbs pie projekta aktivitātes Nr.3 ieviešanas – starojuma kapilāro siltummaiņu  apkures/dzesēšanas jaudu aprēķina metodikas izstrāde,  ievērojot būtiskos ēkas, klimata un ekspluatācijas raksturlielumus.

Virsmas apkures un dzesēšanas sistēmu izmantošanas gadījumā, kas izmanto zemas temperatūras, ir svarīgi ieplānot pareizu nepieciešamo apkures/dzesēšanas jaudu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā  ēkas energoefektivitātes rādītājus, plānotos siltuma izdalījumus telpā, kā arī apdares virsmas materiālu īpašības.

Metodoloģijas  izstrādes mērķis – atvieglot un padarīt efektīvāku kapilāru tehnoloģijas projektēšanas procesu, iespēju robežās automatizējot darba procesu un kāpinot darba produktivitāti.

27. janvārī tika organizēts seminārs ar sertificēta energoauditora S.Gendeļa dalību, kurš prezentēja vienkāršoto IT aprēķina rīku kapilāru plašu daudzuma aprēķinam, izvērtējot ēkas siltuma zudumus un  nepieciešamo apkures un dzesēšanas jaudu.